Smart city

Samen de wereld verbinden

De digitale transformatie

We staan aan de vooravond van de digitale transformatie. Alles wordt in de nabije toekomst real-time verbonden en iedereen verwacht toegang tot actuele data. Bedrijven verleggen de focus naar kerncompetenties en focusgebieden. Per focusgebied wordt totale dienstverlening geboden in co-creatie met partners die uitblinken op andere terreinen. Deze keten overstijgende samenwerking introduceert een aantal belangrijke aandachtspunten:


  • Het creëren van een actueel informatiebeeld

  • Het beleggen van gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap

  • Het beschikbaar zijn van functionaliteit in de keten

  • Behoud van individuele flexibiliteit en innovatiekracht

  • Uitwerken van de commerciële verrekening onderling

  • Borgen van beveiliging en compliance over de keten

Dit stelt dusdanige eisen aan de technologische ondersteuning dat het aanpassen van bestaande systemen niet toereikend zal blijken. Er is behoefte aan een systeem dat is ontworpen met bovenstaande als uitgangspunt. Een systeem dat de digitale transformatie kan ondersteunen en dat aansluit bij de werkwijze van vandaag en morgen.Innovatieve co-creatie

Omnimap faciliteert keteninnovatie

Smart city

Het platform voor risicoloze ketenintegratie

Omnimap is van de grond af aan ontworpen met 20 jaar ervaring in complexe ketenintegratie. Het is een modern platform dat eenvoudig informatie verbindt, processen regisseert en ketens optimaliseert. Omnimap adresseert alle eisen die aan een modern ketenplatform worden gesteld.


Het is een cloud oplossing waarmee u per direct kan starten en stapsgewijs kunt innoveren. Hierdoor kunt u met kleine investeringen successen boeken. Bovendien faciliteert Omnimap uitwisselbare content. Door hergebruik profiteert u van innovaties van anderen. U betaalt slechts voor wat u gebruikt en is het abonnement per maand opzegbaar.


Met Omnimap spelen we in op veranderingen in de maatschappij waarbij verantwoordelijkheden verschuiven en ketenoverstijgend werken steeds belangrijker wordt. Het platform is bij uitstek geschikt om co-creatie te ondersteunen, waarbij organisaties gezamenlijk nieuwe dienstverlening ontwikkelen voor de klant.Informatie
koppelen

Processen
regisseren

Ketenpartijen
verbinden

Ruim 20 jaar ervaring

met het verbinden van complexe systemen in diverse waardeketens

Omnimap is een groeiend en dynamisch bedrijf met een jarenlange ervaring op het gebied van grootschalige en complexe ketenintegratie projecten voor klanten in verschillende branches. Aan de basis van Omnimap staat een ervaren, divers en hecht team. In totaal ruim 20 jaar ervaring met het koppelen van systemen, het stroomlijnen van ketens en het automatiseren van processen in diverse branches. Onze ervaring heeft geleerd dat ICT systemen niet moeten belemmeren maar moeten faciliteren, dat een systeem niet star moet zijn maar flexibel waardoor organisaties snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Het is onze passie om dit met mensen te delen en te bouwen aan oplossingen waar onze klanten hun ambities mee kunnen realiseren.Omnimap.nl

John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam


(020) 737 2354
info@omnimap.nl
@omnimapNL

Over Ons

Omnimap en al haar gerelateerde merken en producten zijn onderdeel van H2 | hydrogenic B.V. De full-service specialist in ketenintegratie en procesautomatisering.

Contact Formulier